maandag, 3. november 2008 - 19:28

Nieuwe rituelen om de doden te herdenken

Almere

Onder de Nederlandse bevolking ontstaat steeds meer behoefte aan het in openheid en gezamenlijkheid herdenken van overledenen. Allerzielen, de dag waarop van oudsher de gelovige zielen worden herdacht, krijgt meer en meer de status van een dag waarop iedereen overledenen kan herdenken of men nu gelovig is of niet. AllerZielen Alom won op zaterdag 1 november 2008 de Yarden Prijs voor de vernieuwende manier waarop dit kunstproject omgaat met de dood en riten daar omheen.

De doden niet verzwijgen…
…maar vieren om wie ze waren. Dat beoogt Allerzielen Alom waarbij kunstenaars en vrijwilligers ’s avonds begraaf-en gedenkplaatsen omvormen tot sfeervolle en gastvrije ontmoetingsplaatsen voor de levenden. Nabestaanden kunnen bij de graven of zelf gekozen plekken een bijzondere ambiance creëren die recht doet aan de overledene. De kring van de overledene komt weer bij elkaar om een hapje en drankje te delen. Kunstenaars helpen nabestaanden om herinneringen en emoties om te zetten in beeld, tekst of geluid.


Het feest van Allerzielen wordt sinds de twaalfde eeuw overal in de wereld op 2 november gevierd, maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika. Nog niet zolang geleden was het ook voor katholieken in Nederland een vrij algemene gewoonte om naar het graf van familieleden te gaan om daar bloemen te leggen en de overledenen te gedenken.
Categorie:
Tag(s):