donderdag, 5. juni 2008 - 12:56

Nieuwe satelliet brengt stijging zeespiegel exact in kaart

De Bilt

Als alles goed gaat wordt op 15 juni de nieuwe Jason-2 satelliet gelanceerd die de zeespiegelstijging beter dan ooit en voor bijna elke plaats op aarde in kaart brengt. De lancering staat gepland op 9u45 Nederlandse tijd in Californië op de Vandenberg Luchtmacht Basis. Dit meldt het KNMI donderdag.

Zeespiegelstijging zorgelijk
De stijgende zeespiegel is zeker voor ons land één van de meest zorgelijke ontwikkelingen door de veranderingen van het klimaat. In de 20e eeuw is de zeespiegel wereldwijd ongeveer 17 cm gestegen.

Het IPCC, het gezaghebbende klimaatorgaan van de Verenigde Naties, verwacht dat de zeespiegel in de 21e eeuw gemiddeld over de hele aarde met 18 tot 59 cm zal stijgen.

Het KNMI gaat er op basis van de IPCC-cijfers vanuit dat de zeespiegel in ons land nog sterker stijgt dan het wereldgemiddelde en berekent voor deze eeuw een verhoging van 35 tot 85 cm ten opzichte van het niveau van 1990.

Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor de stijgende zee: de uitzetting van het warmere zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het gestaag slinken van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Als die afkalving van de ijskappen doorzet kan de zeespiegel zelfs nog eens 10 tot 20 cm extra stijgen dan het IPCC wereldwijd verwacht.

Altimetrie, nieuwste radartechniek
Dat de zeespiegel stijgt en nog verder zal stijgen is boven elke twijfel verheven maar wetenschappers zouden nog exacter willen aangeven hoe groot die stijging in alle delen van de wereld precies wordt.

De nieuwe Jason satelliet gaat de veranderingen van de zeespiegel nauwkeurig dan ooit volgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste radartechniek, zgn. altimetrie waarmee ongelijkheden in het zeer dynamische oppervlak van de zee met een nauwkeurigheid van millimeters gemeten wordt.

Dergelijke oceanografische gegevens, die ook informatie opleveren over de wisselwerking tussen de zee en de atmosfeer en stromingen in de oceaan, zijn niet alleen voor klimaatonderzoek van grote betekenis maar ook voor weers- en seizoensvoorspellingen en het waarnemen van verschijnselen zoals El Nino. Ook onderzoekers en meteorologen van het KNMI in De Bilt gaan volop gebruik maken van de gegevens die deze satelliet oplevert.
Provincie:
Tag(s):