dinsdag, 9. december 2008 - 9:28

Nieuwe sirene-geluid voor hulpverleners

Den Haag

Eén geluid en uniforme regels voor het gebruik van zwaailicht en sirene bij de hulpdiensten in Nederland. Met de nieuwe brancherichtlijnen wordt het woud aan verschillende type sirenes en zwaailichten een halt toe geroepen en zal in de toekomst een politieauto, ambulance of brandweerauto niet meer aan het geluid te herkennen zijn.

Een nieuwe regeling voor het gebruik van ‘optische en geluidssignalen’ was hard nodig. De huidige regeling is meer dan tien jaar oud. Door de ontwikkelingen in het verkeer en veranderende inzichten is deze regeling achterhaald. Bovendien waren er geen eenduidige eisen waaraan de kwaliteit van zwaailichten, lichtbalken en sirenes kon worden getoetst, laat staan dat er toezicht was op die kwaliteit.

Met ingang van 1 januari 2009 zullen nieuwe voertuigen van alle hulpdiensten worden uitgerust met het zelfde sirenegeluid en zwaailichten die voldoen aan de normen die hieraan worden gesteld. Nieuw voor politieauto’s en ambulances is een geel zwaai of knipperlicht. Deze dient als obstakelverlichting ipv de blauwe zwaailichten. Dit om onnodig aandacht van weggebruikers te weren wanneer men bij een incident staat.

Mede op advies van TNO is een nieuwe standaard voor de sirene ontwikkeld, die een einde maakt aan alle verschillende toonhoogtes die tot dusver worden gebruikt. Er is nadrukkelijk gekozen voor een tweetonig signaal, omdat dit type sirene niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere Europese landen het meest herkenbaar is als sirene voor hulpverleningsvoertuigen. Hierdoor zal de drietonige sirene van de ambulancedienst uit het straatbeeld verdwijnen.
Provincie:
Tag(s):