vrijdag, 22. augustus 2008 - 14:40

Nieuwe techniek meet snelheid moleculen

Nijmegen

Jeroen Bominaar heeft op een STW-project een nieuwe meettechniek ontwikkeld, gebaseerd op het volgen van moleculen in een (turbulente) luchtstroom. Dit heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vrijdag 22 augustus bekendgemaakt.

Voordeel is dat er geen meetinstrumenten of kleine deeltjes, zoals glasbolletjes, in de stroming gebracht hoeven te worden. Deze technieken schieten tekort als bijvoorbeeld de deeltjesdichtheid te laag wordt of de meettechnieken de stroming gaan beïnvloeden. Bominaar promoveert 9 september aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Laserlicht
Onderzoeker Jeroen Bominaar beoogde met het STW-project de nieuwe meettechniek te verbeteren, toe te passen en de werking te bestuderen. Daartoe richtte hij een gefocuste laser in een lijn in een luchtstroom, waardoor een deel van de stikstof- en zuurstofmoleculen in die lijn werden omgezet in stikstofoxide-moleculen.

Na korte tijd beschoot hij de lijn van nieuwe moleculen met een tweede laser, waardoor ze gingen fluoresceren. Omdat deze moleculen met de luchtstroom meebewegen, kon de snelheid van de luchtstroom nauwkeurig gemeten worden.

De techniek is bruikbaar op plekken waar huidige deeltjestechnieken het af laten weten, bijvoorbeeld bij nauwkeurige snelheidsmetingen in windtunnels, aan satellietmotoren of in het kielzog van bewegende objecten. Deelnemende bedrijven aan het onderzoek waren ILA GmbH, NMi, Philips Research en NLR.

Over STW
Technologiestichting STW financiert technisch-wetenschappelijk toepassingsgericht onderzoek. STW brengt universiteit en bedrijfsleven al voor de start van een onderzoek met elkaar in contact door gebruikerscommissies samen te stellen, die periodiek onder begeleiding van STW overleggen over de stand van zaken en beoogde richting van het onderzoek.

Deze intensieve samenwerking leidt tot praktisch toepasbare resultaten, niet zelden met een exploiteerbaar octrooi. Het budget van STW is ongeveer 50 miljoen euro per jaar.
Categorie:
Tag(s):