woensdag, 17. december 2008 - 12:36

Nieuwe toegangspas voor hele rijksoverheid

Den Haag

Vanaf 1 april 2009 krijgen alle ministeries en de Tweede Kamer dezelfde toegangspas. Vandaag tekent Peter Welling, plv. secretaris-generaal van VROM, namens de rijksoverheid de overeenkomst met Sagem Identification in Haarlem voor de productie van de nieuwe Rijkspas.

De nieuwe pas, die door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangekondigd, heeft als doel de toegang van rijksambtenaren tot de verschillende overheidsgebouwen te vergemakkelijken.

Ambtenaren van ministeries werken steeds meer samen, wat betekent dat medewerkers vaker bij elkaar over de vloer komen. De nieuwe pas vergroot de flexibiliteit en voorkomt lange wachttijden voor ambtenaren bij de ingang van een gebouw. De realisatie van de pas is mede mogelijk gemaakt door financiering van uit de Vernieuwing Rijksdienst en maakt deel uit van de Rijkswerkplek.

Een tweede reden voor de invoering van de nieuwe pas is de verbetering van de veiligheid van toegang. De nieuwe pas en de bijbehorende infrastructuur voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. De nieuwe pas, voorzien van het nieuwe rijkslogo, wordt na 1 april 2009 geleidelijk ingevoerd, nadat eerst per organisatie het toegangscontrolesysteem is getest op betrouwbaarheid en veiligheid.
Provincie:
Tag(s):