vrijdag, 14. maart 2008 - 15:42

Nieuwe tv-serie over Tweede Wereldoorlog

De NPS (Nederlandse Programma Stichting) zendt in 2009 een negendelige serie tv-documentaires uit over de Tweede Wereldoorlog.
Rob Trip presenteert deze serie; onderzoekers en regisseurs van Andere Tijden nemen het onderzoek en de realisatie voor hun rekening. Ad van Liempt, hoofdredacteur geschiedenis van de NPS, is eindredacteur en scenarioschrijver.

De nieuwe serie belicht de Tweede Wereldoorlog aan de hand van specifieke thema’s. Hierbij baseren de makers zich op recent onderzoek naar gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Daarnaast nemen authentieke dagboeken en brieven van burgers uit die tijd een voorname plaats in. De serie gaat uitvoerig in op de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië. Er is ook volop aandacht voor de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de periode erna: twee afleveringen zijn gewijd aan de nasleep van de oorlog en de betekenis ervan voor zowel Nederlands-Indië als voor de Nederlandse samenleving na 1945, met de Europese samenwerking als nieuw vredesinstrument.
Provincie:
Tag(s):