vrijdag, 7. maart 2008 - 17:42

Nieuwe vakbekwaamheids-regels voor beroep-schauffeurs

Den Haag

Voor beroepsbestuurders van bussen en vrachtauto’s gelden vanaf 10 september 2008 respectievelijk 10 september 2009 andere regels voor de vakbekwaamheid. Nieuwe chauffeurs moeten de basiskwalificatie vakbekwaamheid behalen.

Zij krijgen in plaats van het papieren chauffeursdiploma een zogenoemde code vakbekwaamheid op het rijbewijs. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Met de nieuwe regels voor vakbekwaamheid implementeert Nederland de Europese richtlijn vakbekwaamheid. De richtlijn beoogt de verkeersveiligheid te verbeteren en de veiligheid van de bestuurders te verhogen.

De code vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Verlenging kan alleen als chauffeurs in die periode van vijf jaar minimaal 35 uur gecertificeerde nascholingscursussen volgen. Chauffeurs die al voor 10 september 2008 respectievelijk 10 september 2009 een groot rijbewijs hadden, hoeven de basiskwalificatie niet te halen. Zij moeten wel de nascholing volgen zodat ook zij voldoen aan de nieuwe regels. Zij krijgen daar in eerste instantie zeven jaar voor. Dat betekent dat deze groep uiterlijk 10 september 2015 respectievelijk 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moet hebben.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):