maandag, 20. oktober 2008 - 18:53

Nieuwe verbrandings-installatie AZN in gebruik

Rotterdam

De NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) in Moerdijk heeft op maandag 20 oktober het eerste afval verbrand in haar nieuwe installatie. De bestaande installatie met drie verbrandingslijnen is uitgebreid met een vierde lijn, die jaarlijks 275.000 ton afval zal verwerken.

De totale verwerkingscapaciteit van AZN komt daarmee op circa 1 miljoen ton op jaarbasis. De gehele installatie levert omgerekend een hoeveelheid duurzame energie, die goed is voor het jaarverbruik van 250.000 huishoudens. Essent Milieu is voor 80 procent eigenaar van AZN. De overige 20 procent van de aandelen is in handen van DELTA.

Met de bouw van de vierde verbrandingslijn in Moerdijk is in februari 2007 gestart. De nieuwe installatie is ontworpen en gebouwd door een speciaal voor dit project opgezette samenwerking, het Consortium BnvR 2006, gevormd door BAM Civiel en het Zwitserse bedrijf Von Roll Inova. De gehele bouw is zeer voortvarend verlopen en in een periode van ruim 20 maanden gerealiseerd. De brandstof voor de nieuwe lijn, huishoudelijk en bedrijfsafval, is door Essent Milieu en DELTA langjarig gecontracteerd.

Prestaties
Projectdirecteur Jean Wilbers roemt de prestatie die door het bouwconsortium geleverd is. 'Niet alleen heeft men de bouw weten te realiseren binnen de zeer strakke planning, maar ook is er bijzonder veilig gewerkt. In ruim 900.000 gewerkte uren hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan.'

De uitgebreide installatie aan de Middenweg in Moerdijk is niet alleen een van de grotere afvalverbrandingsinstallaties in Europa, maar behoort ook tot de top wat energierendement betreft. Met ruim 30 procent zit de installatie ruim boven het gemiddelde van rond 25 procent, dat gebruikelijk is binnen de sector. AZN levert hogedrukstoom aan de naastgelegen warmtekrachtcentrale van Essent. De combinatie wekt niet alleen elektriciteit op, maar levert ook warmte (in de vorm van stoom) aan het nabij gelegen Shell Chemicals Moerdijk.

Voortgang
Met het verbranden van het eerste afval in de nieuwe verbrandingslijn breekt een periode aan van enkele maanden waarin de apparatuur en onderdelen ingeregeld en waar nodig bijgesteld worden. Voor dit soort grootschalige installaties is een dergelijke periode normaal. De gerealiseerde uitbreiding betekent dat de totale verbrandingscapaciteit van Essent Milieu toeneemt tot ruim 1,6 miljoen ton afval op jaarbasis.
Provincie:
Tag(s):