maandag, 4. februari 2008 - 14:09

Nieuwe voorzitter Flevopenningen

Almere

De Stichting Flevopenningen heeft een nieuwe voorzitter: Rob Nijhof heeft de voorzittershamer overgedragen aan Casper Swaan. Swaan is plaatsvervangend voorzitter van de nieuwe Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Met zijn voorzitterschap van de Stichting blijft de nauwe band tussen Flevopenningen en Kamer van Koophandel bestaan.

Vanaf de start van de Flevopenningen is de Kamer van Koophandel Flevoland nauw betrokken geweest bij deze ondernemingsverkiezingen en de organisatie van het gala. Toen in 2005 een officiële stichting werd opgericht, werd de toenmalige Kamer van Koophandel-voorzitter Rob Nijhof dan ook als vanzelfsprekend voorzitter daarvan.

Bij het recente terugtreden van Nijhof als KvK-voorzitter bij de fusie van de Flevolandse Kamer van Koophandel met die van Gooi- en Eemland was die nauwe bestuurlijke band minder zichtbaar geworden. Daarom heeft het Stichtingsbestuur van harte ingestemd met de benoeming van Casper Swaan tot voorzitter.

Swaan maakt sinds begin 2007 onderdeel uit van het Stichtingsbestuur; zijn functie van plaatsvervangend voorzitter van de nieuwe Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland bevestigt de natuurlijke band tussen de twee organisaties.

Behalve een nieuwe voorzitter is ook een nieuwe penningmeester toegetreden: Cees van Bemmel, onlangs benoemd tot voorzitter van de Bedrijfskring Almere, volgde Anne Kolmer op.
Provincie:
Tag(s):