dinsdag, 26. februari 2008 - 9:49

Nieuwegein aan de slag met armoedebeleid

Nieuwegein

Nieuwegein zet de armoedebestrijding hoog op de agenda. De nadruk bij armoedebestrijding ligt de komende jaren op preventie en op het daadwerkelijk bereiken van de mensen die het aangaat. Dit blijkt uit het integraal plan van aanpak armoedebestrijding dat het college van burgemeester en wethouders in Nieuwegein op 12 februari heeft vastgesteld. Het college legt het plan op 5 maart 2008 ter bespreking voor aan de commissie SOC.

Armoede betekent niet alleen geldgebrek, maar vaak ook dat mensen onvoldoende kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun toekomstperspectief verliezen. Dikwijls gaan verschillende problemen elkaar versterken en komen mensen en gezinnen in een neerwaartse spiraal terecht. Ongeveer 7% van de Nieuwegeinse bevolking bevindt zich in de ´gevarenzone´.

Het plan van aanpak armoedebestrijding is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties. In 2007 organiseerde de gemeente werkconferenties en rondetafelgesprekken. Belangrijke conclusie was dat Nieuwegein op zich een behoorlijk aantal mogelijkheden kent om armoede te bestrijden. Maar die mogelijkheden zijn niet bekend genoeg en sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Vandaar dat er behoefte was aan een overkoepelend plan met concrete voorstellen.
Provincie:
Tag(s):