maandag, 16. juni 2008 - 16:20

Nimby-procedure voor Onderbanken ingetrokken

Den Haag

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft besloten om het NIMBY-besluit – een mogelijkheid in de wet om overheden te dwingen maatregelen te nemen die van groot belang zijn - voor Onderbanken in te trekken. Met de Nimby-procedure werd in 2006 de gemeente Onderbanken gedwongen mee te werken aan de kap van 6 hectare bosgebied in Schinveld. De burgers van Onderbanken, de gemeentebesturen van Onderbanken en Brunssum en de appellanten zijn door de minister van dit besluit op de hoogte gebracht.

Cramer heeft het besluit tot intrekking genomen om bij te dragen aan herstel van het vertrouwen tussen de regio en de rijksoverheid. Zij wil hiermee meer ruimte creëren om gesprekken met alle betrokkenen een nieuwe kans van slagen te geven. Het kabinet vertrouwt er op - op basis van overleg met de gemeente Onderbanken - dat er met de regio goede en bindende afspraken zijn te maken over het beheer en onderhoud van de bossen in Schinveld op een zodanige manier dat de vliegveiligheid is gegarandeerd. Ook vertrouwt het kabinet erop dat met de NAVO afspraken zijn te maken waardoor de geluidsoverlast kan worden teruggedrongen.

De voorgangers van Cramer en De Vries besloten in 2005 gebruik te maken van een mogelijkheid in de wet om overheden die niet meewerken aan maatregelen die van groot belang zijn, daartoe te dwingen: de zogenoemde NIMBY-regeling. Als gevolg van de inzet van NIMBY werden begin 2006 de bomen in 6 hectare van de Schinveldse bossen afgezaagd. Deze bomen waren zo hoog gegroeid dat ze een veiligheidsrisico begonnen te vormen voor de AWACS-vliegtuigen van de naastbij gelegen NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Deze AWACS-vliegtuigen zorgen voor veel geluidsoverlast in de omliggende gemeenten. De geluidsoverlast was voor de inwonenden en voor het gemeentebestuur van Onderbanken reden zich te verzetten tegen de ingreep in de bossen.

Minister Cramer meent dat alle inspanningen gericht moeten zijn op de aanpak van het werkelijke probleem: de geluidsoverlast. Voor die aanpak is het belangrijk terug te keren naar normale bestuurlijke verhoudingen opdat afspraken gemaakt kunnen worden tussen partijen die én de geluidsoverlast terugdringen én de vliegveiligheid waarborgen.

De inzet van het kabinet is om het aantal vliegbewegingen
Provincie:
Tag(s):