donderdag, 6. november 2008 - 10:07

Nissan maakt doorbraak in lakstraattechniek

Nissan past baanbrekende technologie toe in de lakstraat van al zijn fabrieken wereldwijd. De belasting van het milieu neemt af doordat – ten opzichte van de huidige technieken – het energieverbruik lager is, de CO2-emissie is verminderd en de uitstoot van VOC’s (volatile organic compounds) wordt tegengegaan.

Met het gebruik van een efficiënter spuitproces en het terugbrengen van het aantal lakstraten is de nieuwe methode tevens ruimtebesparend en twee keer zo snel. Deze doorbraak in lakstraattechniek zorgt ervoor dat Nissan, op grond van eigen berekeningen, over de meest compacte spuiterij ter wereld beschikt.

De gehele spuiterij nu is tijdens de verwarmings-, koelings- en verdampingsprocessen goed voor ongeveer een kwart van de energieconsumptie van een fabriek. De airconditioning die nodig is voor het verdampingsproces, zorgt jaarlijks bijvoorbeeld voor een CO2-uitstoot van 13.000 ton. Lak op waterbasis is weliswaar beter voor het milieu, maar er is wel meer energie nodig om het water te verdampen.
Door de omvang van de lakstraat te verkleinen, gaan ook de energiebehoefte en de daaruit voortvloeiende CO2-emissie omlaag. Dankzij een efficiënter spuitproces neemt de hoeveelheid VOC’s (volatile organic compounds) tot 50 procent af. De lakstraat zelf zal uit één lopende band bestaan in plaats van twee.

Een grote uitdaging bij het spuiten van metalen oppervlakken is het behouden van een consistent kleurbeeld. De nieuwe methode omvat een flexibele aanbrenging van de lak op de diverse carrosseriepanelen om sneller en efficiënter te werken en de hoeveelheid afval te verminderen. Dit is mogelijk door geavanceerde technologie die het spuitwerk op het metaal regelt. Met een vooraf berekende snelheid worden de verfpartikels verdeeld over het plaatwerk aangebracht voor een consistenter resultaat. Deze nieuwe spuittechniek wordt in de nabije toekomst gefaseerd ingevoerd bij alle Nissan-faciliteiten.

Als onderdeel van het Nissan Green Program 2010 – Nissans milieustrategie voor de middellange termijn – richt Nissan zich op de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten en diensten die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het verminderen van voertuigemissies en het vaker recyclen van grondstoffen. Nissan is op 1 juli 2008 door het Japanse ministerie van milieu aangewezen als ECO First Company.
Categorie:
Tag(s):