woensdag, 24. september 2008 - 10:18

NLKabel wijzigd statuten voor aspirant-leden

Groningen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft overleg gevoerd met NLKabel, de branchevereniging van kabelexploitanten, over haar toelatingsvoorwaarden en procedure voor aspirant-leden. Volgens de NMa waren de toelatingsvoorwaarden om lid te worden van NLKabel voor een aspirant-lid niet objectief en duidelijk vooraf bekend.

Bovendien was er geen sprake van een onafhankelijke beroepsprocedure indien NLKabel een lidmaatschap weigerde. Hierdoor bestond de kans dat aspirant-leden op niet-objectieve gronden het lidmaatschap kon worden geweigerd. NLKabel heeft haar toelatingsvoorwaarden en -procedures aangepast.

Als gevolg van de aanpassingen omtrent de toelatingsvoorwaarden en procedure van NLKabel zal een aspirant-lid nu weten aan welke criteria hij moet voldoen om lid te kunnen worden van NLKabel. Daarbij zal NLKabel voorzien in een onafhankelijke beroepsprocedure bij afwijzing van een aspirant-lid door het bestuur van NLKabel. Beide wijzigingen zijn in de statuten van NLKabel opgenomen.
Provincie:
Tag(s):