dinsdag, 15. juli 2008 - 13:32

NMa gaat fusie zorginstellingen Overijssel/Gelderland nader onderzoeken

Den Haag

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de fusie van vier zorginstellingen uit Overijssel/Gelderland nader onderzoeken.

Volgens de NMa kan de concentratie van Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente, Stichting Sutfene, Stichting Carinova Leiboom Groep en Stichting Vérian mogelijk de concurrentie belemmeren op de markten voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging, kraamzorg en (psychogeriatrische en somatische) verpleeghuiszorg. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. De NMa zal in de vergunningsfase nader onderzoek doen naar de exacte gevolgen van de fusie op de concurrentie.
Provincie:
Tag(s):