vrijdag, 12. september 2008 - 15:25

NMa:Ingrijpen in gasttarieven niet nodig

Den Haag

Op basis van onderzoek concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat de gemiddelde consument niet teveel betaalt voor zijn gas. Dit schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken vrijdag 12 september in een brief aan de Tweede Kamer waarmee zij de uitgevoerde onderzoeken aanbiedt.

De gasmeters in Nederland functioneren waar het gaat om meetresultaten naar behoren. Wel blijkt bij de administratieve volumeherleiding te worden uitgegaan van een te lage gemiddelde temperatuur van het gas op het moment van afname door de consument namelijk 7 graden Celsius in plaats van 15 graden Celsius.

Daardoor wordt gemiddeld 3,25 procent volume te veel in rekening gebracht. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat deze meetwinst expliciet wordt meegenomen bij de bepaling van de jaarlijkse bruto winstmarge en dus niet leidt tot hogere winsten bij de energiebedrijven. Volgens de NMa bestaat er dan ook geen aanleiding om in te grijpen in de tarieven.

Uit het onderzoek blijkt ook dat, afhankelijk van de woonsituatie en de locatie van de gasmeter, het volume-effect van temperatuurverschillen er toe kan leiden dat een deel van de bevolking meer en een ander deel minder betaalt dan daadwerkelijk wordt afgenomen.

Het gaat daarbij bij op basis van de huidige gasprijzen om maximaal tien euro per jaar teveel, bij hoogbouw met inpandige meter waar de kans op een hogere temperatuur bij de meter het grootst is, tot acht euro te weinig per jaar bij laagbouw met een onverwarmde meterkast.

Dit kan volgens de NMa alleen worden opgelost door temperatuurcorrectie bij de individuele meter. Deze technische aanpassing is erg duur als je hem geen deel laat uitmaken van een toch al door te voeren vervanging van de meter.

Minister Van der Hoeven schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat de uitrol van de zogeheten slimme meter daartoe de gelegenheid biedt en dat ze het toepassen van technische temperatuurcorrectie wil meenemen in de eisen die aan deze meter worden gesteld. Het zal echter nog een aantal jaren duren voordat alle energiemeters zijn vervangen door slimme meters.

Het is daarom volgens de NMa wenselijk dat voor de tussenliggende periode een administratieve aanpassing plaatsvindt door 15 graden te hanteren als meettemperatuur in plaats van 7 graden, waardoor de meetafwijkingen grotendeels verdwijnen. De minister is van oordeel dat deze aanpassing zo snel mogelijk door de netbeheerders (en de NMa in de regelgeving) zal moeten worden doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):