dinsdag, 11. november 2008 - 16:28

Nog een kans voor Patronaat in Heerlen

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen heeft ingestemd met de voortzetting van het Patronaat. Daarvoor heeft ze een krediet van 358.000 euro gegeven. Daarnaast ontvangt het Patronaat de komende vier jaar elk jaar een bedrag van 157.000 euro.

Met deze bijdrage moet het Patronaat uitgroeien naar een levendige culturele instelling met een bovenlokale uitstraling en een duidelijke buurtfunctie gaan vervullen voor de Heerlense wijk GMS. Volgens het bedrijfsplan komen er per jaar circa 150 voorstellingen, wordt het gebouw 200 keer verhuurd, worden er 200 vergaderingen gehouden en komen er tien kleine festivals.

Vrijwel alle fracties lieten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 november kritische geluiden horen. Volgens de SP is het een zaak van alles of niets. Nu stoppen is duur. Want dan moet een Europese subsidie van ruim zeven ton worden terugbetaald. Door het geld beschikbaar te stellen, krijgen het Patronaat en de buurt een nieuwe kans.

De CDA fractie, Stadpartij Heerlen en VVD stemden tegen het voorstel van het college.
Provincie:
Tag(s):