zaterdag, 20. december 2008 - 0:45

Nog geen besluit over Exodus-huis in Heerlen

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen is op dinsdag 18 december niet toegekomen aan stemming over het burgerinitiatief omtrent de vestiging van een Exodus-huis voor (ex)-gedetineerden aan de Beersdalweg. Evenmin heeft de raad gestemd over de resultaten van een onderzoek naar de mogelijke druk op de sociale infrastructuur van een dergelijke vestiging. Met een ordevoorstel moest de raad beslissen welk van deze onderwerpen het eerst in stemming kwam. Deze stemming eindigde met gelijke aantallen vóór en tegen. Daarom komt het opnieuw aan de orde in de vergadering van dinsdag 6 januari 2009.

Tijdens de vergadering bleek dat de fracties erg verdeeld zijn over het onderwerp. SP, PvdA, GroenLinks en één lid van de Ouderenpartij Heerlen zijn vóór de vestiging van een Exodus-huis. Met een dergelijke voorziening worden mensen onder begeleiding voorbereid op het zelfstandig wonen in de stad. En dat verkleint weer de kans dat ze terugvallen in crimineel gedrag. Bovendien is Exodus bereid om vergaande afspraken te maken over het plaatsen van Heerlenaren en over het nemen van maatregelen om eventuele overlast te voorkomen.

CDA, Stadspartij Heerlen, VVD, Leefbaar Heerlen, fractie Moonen, fractie Heine en één lid van de Ouderenpartij Heerlen zijn tegen een vestiging van Exodus. Zij vinden dat Heerlen al genoeg doet aan maatschappelijke opvang en zijn bang voor overlast van de Exodus-bewoners. Ook vinden ze dat de Exodus-organisatie de belangen van de omwonenden heeft geschaad door eerst het pand aan te kopen en pas daarna aan hun te vertellen wat ze daar gaan doen.

GroenLinks gaf aan waardering te hebben voor het werk van Exodus en niet tegen een vestiging in Heerlen te zijn. Wel vindt de fractie dat de belangen van burgers niet serieus zijn genomen en daarom steunt ze het burgerinitiatief.
Provincie:
Tag(s):