vrijdag, 26. september 2008 - 9:18

Nog te weinig bedden voor ernstig zieke zwangeren en hun pasgeborenen

Amsterdam

Ruim 5% van alle zwangere vrouwen die vanwege risico’s moeten worden opgenomen en ernstig zieke pasgeborenen kunnen niet in hun eigen regio worden opgevangen bij gebrek aan bedden en deskundig personeel in de speciaal voor hen opgezette intensive care-afdelingen in perinatologische centra.

In Nederland zijn er 10 klinieken met dergelijke Neonatal Intensive Care Units (NICUs) en Obstetrische High Care (OHC) Units. Te vaak worden de pasgeborenen dan ook over grote afstanden verplaatst naar andere buiten de regio of zelfs in het buitenland gelegen centra. Er zijn snel 122 extra bedden nodig om zoveel mogelijk in eigen regio zorg te krijgen.

Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zaterdag in een onderzoek naar derdelijns verloskundige zorg. Het onderzoek werd verricht door gynaecoloog-perinatologen dr. J. van Eyck, mw. dr. K.W.M. Bloemenkamp, mw. dr. A.C. Bolte, dr. J.J. Duvekot, dr. M.P. Heringa, prof.dr. F.K. Lotgering, prof.dr. S.G. Oei, dr. J.P.M. Offermans, mw. dr. A.H.P. Schaap en mw. drs. K.M. Sollie-Szarynska. De artsen zijn verbonden aan de Isala klinieken Zwolle, het Leids Universitair Medisch Centrum, VU Medisch Centrum, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Maxima Medisch Centrum, Maastricht Universitair Medisch Centrum, AMC en Universitair Medisch Centrum Groningen.

In 2006 werden 312 zwangere vrouwen overgeplaatst naar een perinatologisch centrum buiten de eigen regio. Wegens tekort aan opnamecapaciteit werden 277 zwangeren uit de eigen regio geweigerd. Door plaatsgebrek op de intensive care-afdeling voor baby’s moesten 28 reeds opgenomen vrouwen vlak voor de bevalling alsnog worden overgeplaatst naar een andere afdeling in ons land. Daarnaast werden 7 zwangeren overgeplaatst naar zorgcentra in het buitenland. ‘Al deze vrouwen kregen de noodzakelijke perinatologische zorg dus niet in de regio van herkomst, zoals beoogd in het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg’, aldus de artsen.

Het planningsbesluit werd in 2001 opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid. Hierin worden doelstellingen en uitvoeringsplannen gegeven van de perinatologische zorg in Nederland. Rode draad hierin was onder meer dat er meer personeel en 250 bedden extra zouden komen in de 10 perinatologische centra in ons land die zich richten op de derdelijns zorg voor ernstig zieke zwangeren en zuigelingen.

Hoewel er volgens de artsen veel is bereikt in de afgelopen jaren,is een belangrijke doelstelling niet gehaald, zoals het beoogde aantal bedden voor derdelijns verloskundige zorg en bijbehorende personele informatie. ‘Om de doelstelling van het planningsbesluit in de periode tot 2011 te kunnen realiseren, zijn een strakkere regie en een kostendekkende financiering nodig’.

Wel constateerden de artsen dat vergeleken met het planningsbesluit de gemiddelde opnameduur in de centra is verkort van 10 tot 7 dagen. De onderzoekers zien als mogelijke verklaring hiervoor de oprichting van Ronald McDonaldhuizen waar gezonde kraamvrouwen met een baby op de intensive care-afdeling worden gehuisvest, waardoor de reguliere zorgcentra worden ontlast.
Categorie:
Tag(s):