dinsdag, 12. augustus 2008 - 18:51

Noodhulp voor Georgië

Den Haag

Minister Bert Koenders stelt 500.000 euro ter beschikking aan het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) voor noodhulp aan de slachtoffers van het gewapend conflict in Zuid-Ossetië. 'Het is dramatisch wat er de afgelopen dagen in Georgië is gebeurd. Voorop staat nu dat er zo spoedig mogelijk een staakt-het-vuren komt zodat de slachtoffers geholpen kunnen worden en er gewerkt kan worden aan een politieke oplossing voor dit conflict', aldus Koenders

De Nederlandse bijdrage is bestemd voor directe medische verzorging, medicijnen, voedsel, drinkwater, en andere noodzakelijke hulpgoederen. Het Rode Kruis zal hiermee de gewonden zo spoedig mogelijk kunnen helpen en de watervoorzieningen voor de burgers in Zuid-Ossetië te herstellen. Ook gaat het Rode Kruis hulp geven aan ontheemden die hun toevlucht hebben gezocht buiten Zuid-Ossetië.
Provincie:
Tag(s):