woensdag, 1. oktober 2008 - 9:46

Noord- en Midden-Limburgers niet ongerust over omgevings-risico's

Weert

De inwoners van Noord- en Midden-Limburg maken zich niet uitzonderlijk ongerust over de omgevingsrisico’s. Ze ervaren criminaliteit, transport van gevaarlijke stoffen en drinkwaterproblemen als meest bedreigende risico’s. Dit blijkt uit een onderzoek van Actorion Communicatie Adviseurs onder inwoners van de gemeenten Bergen, Roerdalen, Venlo, Venray en Weert.

Inwoners van Noord- en Midden-Limburg willen graag via het plaatselijke of regionale huis-aan-huisblad over omgevingsrisico’s geïnformeerd worden. Ook brieven, folders en de website van de gemeenten worden gewaardeerd, naast de regionale kranten en lokale TV-omroepen. Overigens wensen de mensen niet overvoerd te worden met informatie. Een keer per jaar is voldoende, of als er iets ingrijpends in de buurt gebeurt. Bijvoorbeeld de komst van bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt.

In totaal hebben meer dan dertienhonderd inwoners de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten uit de vijf gemeenten zijn representatief voor de gehele regio. Overigens zegt bijna 70% van alle respondenten dat ze nog nooit iets hebben meegemaakt, waarbij ze op dat moment behoefte hadden aan informatie over risicobronnen.

De inwoners van de gemeenten vinden dat zowel de gemeente als de risicobedrijven verantwoordelijk zijn voor een veilige leefomgeving. Slechts een derde deel van de respondenten is echter van mening dat de gemeente risicobronnen goed controleert. Dit komt overeen met het feit dat veel mensen (80% van de respondenten) informatie verlangen over wat de gemeente precies doet om rampen te voorkomen. Hier lijkt dus zeker nog een slag gemaakt te kunnen worden door gemeenten.

Wat de communicatie over omgevingsrisico’s betreft, vindt men dat zowel de overheid als het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie. Hierbij vindt men de overheid wel met afstand de meest betrouwbare bron: slechts 17% denkt dat als bedrijven burgers informeren, ze dit open en volledig doen. Voor de overheid bedraagt dit percentage 85%. Wel dicht men risicobedrijven meer kennis over risico’s toe dan de overheid: 51% om 30%. Slechts 19% van de mensen vindt dat ze zelf de verantwoordelijkheid heeft naar informatie over risico’s te zoeken.

De meeste mensen (80%) geven aan dat als de sirene gaat, er iets ernstigs bij hen in de buurt is. 69% geeft aan dat ze dan ook daadwerkelijk weten wat ze moeten doen. 11% van de respondenten zegt dat ze gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn, wanneer de sirene gaat. Vreemd genoeg wijst de praktijk echter uit dat de meeste inwoners niet reageren als de sirene op een ongewoon tijdstip afgaat. Er zijn veel voorbeelden waar mensen zelfs de plaats van het incident gaan opzoeken.

Direct omwonenden vinden informatie over risico’s niet belangrijker dan het algemene publiek. Ook zijn ze niet meer betrokken bij het onderwerp. Wel vinden ze het minder riskant om in de buurt van een risicobron te wonen, dan inwoners die op grotere afstand zitten. Ook houden ze beter in de gaten wat er allemaal gebeurt rondom risicobronnen. Verder willen omwonenden meer detailinformatie over de aard en eventuele gevolgen van risicobronnen in hun omgeving. Bijvoorbeeld over een bedrijventerrein, snelweg of spooremplacement.
Provincie:
Tag(s):