vrijdag, 14. maart 2008 - 16:07

Noord Holland krijgt twee nieuwe Provinciale monumenten

Egmond

Het Abdijterrein en de Adelbertusakker bij de Abdij van Egmond hebben de status gekregen van provinicaal monument. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. De twee terreinen verdienen een beschermde status vanwege hun zeer hoge archeologische waarde. De bestaande gebouwen: de abdij, de abdijkerk, de hervormde kerk en de gebouwen van de boerderij op het terrein zijn circa tien jaar geleden uitgeroepen tot Rijksmonument.

Met de status van monument zijn de terreinen beter beschermd. Het is zonder vergunning verboden om het monument af te breken, te verplaatsen of te wijzigen, te herstellen, het te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.

Het Abdijterrein betreft de tuinen, paden en landerijen (waaronder een tweetal weilanden) die direct rond en onder de huidige abdijgebouwen en bijbehorende kerken liggen. Het is niet uitgesloten dat er nog (delen van) intacte graven in de grond aanwezig zijn. In de oudere en diepere bodemlagen worden geregeld vondsten gedaan.

Het gaat om archeologisch waardevolle lagen die stammen uit de Late IJzertijd en Romeinse Tijd, en uit de Vroege en Hoge Middeleeuwen. De Adelbertusakker bevat de resten van de oude kapel waarin de heilige Adelbertus is begraven, evenals (hoogstwaarschijnlijk) resten van de nederzetting waarin hij destijds verbleef. Het terrein ligt aan een kleine weg aan de rand van bloembollenvelden en vlak bij een ingang van het Noord-Hollands duinreservaat.
Provincie:
Tag(s):