zaterdag, 18. oktober 2008 - 15:38

Noord-Holland legt beslag op eigendom Landsbanki

Haarlem

De provincie Noord-Holland heeft beslag laten leggen op eigendommen van IJslandse banken om zo juridisch sterker te staan in de strijd om het geld dat zij op rekeningen van hen heeft staan terug te krijgen. Dit heeft Harry Borghouts, commissaris van Koningin in Noord-Holland, zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed gezegd.

Borghouts wilde niet zeggen hoeveel de waarde van de beslaglegging vertegenwoordigd maar zei wel dat deze hoger is dan het geld dat Noord-Holland op IJslandse banken heeft staan. Noord-Holland heeft 78 miljoen euro op de IJslandse Landsbanki staan.

Totaal 600 miljoen euro uitstaan
De provincie heeft circa 600 miljoen euro aan tijdelijk beschikbare middelen (zogenaamd kasgeld) uitstaan in kortlopende deposito’s. Dit is in overeenstemming met de wet Fido en het eigen Treasury statuut. Het gaat om 23 deposito’s bij 14 banken en financiële instellingen, variërend van 10 tot 65 miljoen euro per deposito.

Landsbanki
De provincie Noord-Holland heeft grote zorgen over tegoeden uit twee deposito’s. Het gaat om deposito’s van respectievelijk 51,5 en 26,5 miljoen euro op de IJslandse Landsbanki.

Lehman Brothers Bankhaus
Daarnaast heeft de Provincie Noord-Holland ook een deposito bij Lehman Brothers Bankhaus AG van 20 miljoen euro. Vanwege de Duitse deposito-garantieregeling gaat de Provincie Noord-Holland ervan uit dat het deposito bij Bankhaus AG op latere termijn alsnog vrijkomt.

Vanaf medio september, het moment dat Lehman Brothers Bankhaus AG, de Duitse dochter van Lehman Brothers, een moratorium kreeg opgelegd, werkt de provincie Noord-Holland aan het minimaliseren van de gevolgen van de kredietcrisis.

Toen ook de IJslandse Landsbanki in problemen kwam zijn de activiteiten in een stroomversnelling gekomen. De provincie heeft afgelopen week diverse maatregelen genomen. Zo heeft de provincie ervoor gezorgd dat het geld zoveel mogelijk veiliggesteld kon worden door waar mogelijk uit voorzorg deposito’s bij buitenlandse banken open te breken. Andere instrumenten die de Provincie Noord-Holland heeft ingezet zijn claims en beslagleggingen.

De Provincie Noord-Holland houdt zich scherp aan de regels die de Wet Fido voorschrijft voor het financieel verkeer van overheden. Daarnaast hanteert de Provincie Noord-Holland een eigen Treasury Statuut.

Dit betekent bijvoorbeeld spreiding van deposito’s over verschillende banken in door de wet Fido toegestane landen en een maximum-omvang per deposito.
De Provincie Noord-Holland heeft alleen deposito’s en belegt niet in aandelen. Voor het deponeren van geld streeft de provincie naast de Wet Fido en het eigen Treasury Statuut een goede balans na van enerzijds goede rendementen en anderzijds betrouwbaarheid.

De provincie gaat niet voor het hoogste rendement als de rating van de betrokken bank minder gunstig is dan die met een iets lager rendement. Op dit moment is nog niet aan te geven wat de directe of indirecte verliezen zijn. De Provincie Noord-Holland doet er alles aan om de bedragen van de IJslandse bank terug te vorderen. In het slechtste geval gaat het om een eenmalig verlies van 78 miljoen euro.

De huidige situatie heeft geen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering of de uitvoering van beleid. Wel zullen bij de begroting 2009 maatregelen moeten worden genomen stelt de provincie.
.
Naast het eigen kasgeld heeft de Provincie Noord-Holland een tweede zorg, de kasgelden van gemeenten in Noord-Holland. Ook zij zullen direct of indirect de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden.

De provincie Noord–Holland inventariseert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om welke gemeenten het gaat. Waar mogelijk en gewenst biedt de Provincie Noord-Holland hulp aan door inmiddels opgedane kennis in het terugvorderen van geld uit te wisselen.
Provincie:
Tag(s):