dinsdag, 3. juni 2008 - 16:32

Noord-Nederland start groot kennisproject

Regio

De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en de Kamer van Koophandel Noord Nederland starten met het project IFP (Innovative Foresight Planning for Business Development). Het project heeft als doel het ontwikkelen en inzetten van Foresight Planning als een instrument voor de publieke en private sector om de basis voor beleid te versterken. Daartoe worden nieuwe (internationale) netwerken binnen bedrijfsleven en overheid ontwikkeld en ingezet. Het noordelijke project richt zich daarbij voornamelijk op de bedrijvenclusters Energie, Sensor-technologie en Agri-food. Uiteindelijk is het doel de kansen voor innovatie te vergroten en de toekomstige werkgelegenheid in de regio’s te stimuleren.

Het project duurt drie jaar en gaat van start op 10 juni 2008 met een bijeenkomst in Denemarken. Met de uitvoering van het project is een bedrag gemoeid van in het totaal € 2.593.990. Voor de regio Noord Nederland is € 554.000 uitgetrokken. De helft daarvan wordt bijgedragen door het Interreg IVB North Sea Region Programme van de Europese Unie.

In het project wordt samengewerkt door regio’s uit vijf Europese landen. Noorwegen (regio Stavanger) is initiatiefnemer en projectmanager. Regio’s uit Denemarken (centraal Jutland), Duitsland (regio hamburg), Schotland en Nederland (Noord Nederland) participeren.

Het IPF project maakt onderdeel uit van het Interreg IVB North Sea Region Programme van de Europese Unie. Dit programma richt zich op het bevorderen van regionale ontwikkeling door het subsidiëren van internationale projecten. Regio’s uit zeven landen rond de Noordzee kunnen projectvoorstellen indienen als daarin gewerkt wordt aan verbetering van het niveau van innovatie, kwaliteit van de omgeving, toegankelijkheid van de regio en het creëren van een duurzame en sterke gemeenschap in die regio.
Provincie:
Tag(s):