woensdag, 27. februari 2008 - 13:50

Noordelijk project WorkProfiler landelijk toegepast

Assen

Acht Noord Nederlandse gemeenten, het CWI en het UWV tekenen woensdag om half vijf een overeenkomst om de methodiek van het werkgelegenheidsproject WorkProfiler landelijk toe te passen om werkzoekenden aan een baan te helpen. De ondertekening vindt plaats op het TT complex tijdens de presentatie van de eindevaluatie van WorkProfiler.

WorkProfiler is een nieuwe vraaggerichte aanpak van de arbeidsbemiddeling die gebaseerd is op competenties. Het gaat daarbij niet om diploma’s maar om vaardigheden die mensen hebben. Het werken met competenties in combinatie met een digitaal systeem om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen, is een effectief instrument gebleken om langdurig werkzoekenden aan werk te helpen. Ruim de helft van de 300 deelnemers heeft inmiddels werk. Oorspronkelijk richtte WorkProfiler zich op sectoren met personeelstekorten. Door het succes van het project vragen ook ondernemers in andere sectoren of ze zich kunnen aansluiten.

WorkProfiler vindt zijn oorsprong in Assen. Het is een samenwerkingsverbang van gemeente, reïntegratiebedrijven en uitkeringsinstanties. Het aantal deelnemers aan WorkProfiler is de laatste jaren flink uitgebreid. Een groot aantal gemeenten in Noord Nederland heeft zich inmiddels erbij aangesloten.

Vanwege de succesvolle combinatie van het werken met competenties en de digitale matching heeft het CWI inmiddels besloten de methodiek van WorkProfiler landelijk te gaan toepassen.
Provincie:
Tag(s):