dinsdag, 23. september 2008 - 13:12

Noordelijke provincies willen 100.000 schone auto's

Groningen

De provincie Groningen stelt subsidies beschikbaar voor een schoner wagenpark. In 2015 moeten in de drie noordelijke provincies 100.000 auto's op schone brandstoffen rijden. Het project komt voort uit het energieakkoord tussen 'het Noorden' en de Rijksoverheid.

De Provinciale Staten van Groningen reserveren de komende jaren 500.000 voor het project, terwijl Friesland en Drenthe binnenkort besluiten over een financiële bijdrage. Om particulieren het goede voorbeeld te geven worden voertuigen van de provincie Groningen stapsgewijs vervangen door leverbare modellen die rijden op schone brandstoffen als aardgas, bio-ethanol of biodiesel.
Provincie:
Tag(s):