woensdag, 19. maart 2008 - 19:43

Nota Herijking Hoger Onderwijs

Almere

Het college heeft de Nota herijking Hoger Onderwijs Almere vastgesteld en stuurt deze ter kennisname aan de gemeenteraad. In de nota is de balans opgemaakt van de bereikte resultaten tot heden en staan verder maatregelen genoemd om meer Hoger Onderwijsopleidingen aan te trekken.

Groei

Het aantrekken van Hoger Onderwijs is een belangrijk speerpunt in het beleid van Almere. In de afgelopen 10 jaar is het aanbod aan Hoger Onderwijs verder uitgebreid, maar van een voldoende basisaanbod is met vier opleidingen nog geen sprake. In het studiejaar 2007/2008 zijn er 1388 studenten in Almere ingeschreven. Voor de periode tot en met 2011/2012 is verdere groei voorzien naar 3100 studenten. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar de ambities van Almere reiken verder. Een pakket aan maatregelen moet de ambities van Almere op het gebied van hoger onderwijs opleidingen dichterbij brengen.

Regulier, particulier en internationaal hoger onderwijs

In de nota wordt voorgesteld om het huidige, reguliere hoger onderwijs te verbreden door met meer Hogescholen dan de Hogeschool van Amsterdam afspraken te maken. Daarom is in 2007 een convenant afgesloten met Hogeschool VU/Windesheim en de Aeresgroep om onderwijs te leveren in Almere.
Daarnaast wordt voorgesteld om het hoger onderwijs uit te breiden met particuliere en internationale hoger onderwijsinstellingen. Dit vergroot het potentieel aan studenten aanzienlijk. Doorstroming van MBO naar een HBO-opleiding zal verder worden gestimuleerd, onder andere met een speciale subsidieregeling voor nieuwe opleidingen die dit mogelijk maken.

Campagne

Een marketingplan en campagne rond studeren in Almere moet zowel studenten als nieuwe hoger onderwijs instellingen verder aantrekken. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de huidige hoger onderwijs instellingen in Almere en Almere City Marketing.
Provincie:
Tag(s):