zaterdag, 10. mei 2008 - 16:48

Nuon legt bouw Nuon Magnum voorlopig stil

Groningen

Nuon legt de bouw van de elektriteitscentrale Nuon Magnum in Groningen voorlopig stil. De vergunning die vanuit het Ministerie van LNV is toegekend, is door de Raad van State om procedurele redenen geschorst.

De bevoegdheden voor het gebied van de Waddenzee, waar de vergunning betrekking op heeft, berusten niet alleen bij LNV maar ook op provinciaal niveau. Dat betekent dat daar ook een vergunning moet worden aangevraagd.

Nuon neemt nu maatregelen om ervoor te zorgen dat de bouw zo spoedig mogelijk kan worden hervat.
Provincie:
Tag(s):