woensdag, 20. augustus 2008 - 18:40

Nutsschool in Teteringen

Teteringen

Het is de bedoeling dat de Nutsschool in augustus 2009 in Teteringen van start gaat. Het ligt voor de hand dat de school dan een onderkomen vindt in de huidige hoofdlocatie van basisschool De Wegwijzer. In de toekomst vormen De Wegwijzeren openbare basisschool De Springplank samen de multifunctionele accommodatie De Mandt.

De komst van een nieuwe school in Teteringen heeft tot gevolg dat de bestaande scholen aan minder groepen behoefte hebben. Daardoor passen zowel De Wegwijzer en De Springplank in hun geheel in de geplande ruimte van De Mandt. De realisatie van De Mandt is gepland eind 2010, begin 2011.

De raadscommissie Onderwijs en Economie heeft in haar vergadering van april het college gevraagd drie varianten voor vestiging van de Nutsschool uit te werken, in Doornbos Linie, Geeren-Noord en Teteringen. De drie varianten zijn zorgvuldig getoetst aan diverse uitgangspunten, zoals leerlingenprognoses, gevolgen voor de omgeving en voor eventuele andere scholen in de buurt. Volgens het college is deTeteringse variant de beste optie.

De raadscommissie Onderwijs en Economie zal zich op 27 augustus over het voorstel buigen.
Provincie:
Tag(s):