dinsdag, 1. juli 2008 - 13:33

NVBR wil aantal nodeloze uitrukken halveren

Arnhem

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding (NVBR) is een project gestart om de grote hoeveelheid nodeloze uitrukken van de brandweer met de helft te verminderen. Jaarlijks rijdt de brandweer uit voor een groot aantal loze meldingen, die in de meeste gevallen afkomstig zijn van een brandmeldinstallatie. 'Dit gaat ten koste van de veiligheid en de motivatie van de medewerkers', zegt programmaleider Koos Scherjon van de NVBR.

Jaarlijks 70.000 loze meldingen
Per jaar komen er rond de 70.000 loze meldingen binnen bij de brandweer. Ondanks veel maatregelen hiertegen, zoals verbetering van de techniek, het uitdelen van boetes aan gebouweigenaren en voorlichting aan de gebruikers, daalt dit aantal niet.

De klassieke methode om het aantal loze meldingen terug te dringen, werkt niet voldoende. Als alle installaties volgens de norm zouden werken, blijft de brandweer nog steeds geconfronteerd met een grote hoeveelheid loze meldingen. Daarom heeft het bestuur van de NVBR ertoe besloten om een project te starten waarin meer efficiënte maatregelen worden gevonden.

Halveren nodeloze uitrukken
Het doel van het project is om het aantal keren dat de brandweer voor niets uitrukt, te halveren. Volgens Scherjon ligt het antwoord niet in het afschaffen van brandmeldinstallaties, die een wezenlijk onderdeel vormen van het pakket aan veiligheidsmaatregelen.

Nieuwe innovatieve ideeën
Wel is het wenselijk nog eens goed te kijken of de maatregel (automatische brandmeldinstallatie) altijd in balans is met de risico's en wie verantwoordelijk is voor de eerste reactie op een alarm (eigenaar of brandweer). Daarom zal gezocht worden naar nieuwe, innovatieve ideeën die het probleem goed kunnen aanpakken.

Drie tot vijf jaar
Het project richt zich niet persé op de korte termijn, al zullen er maatregelen gevonden moeten worden die snel tot resultaten kunnen leiden. Scherjon denkt drie tot vijf jaar nodig te hebben voor een meer duurzame oplossing. Tot die tijd roept hij de korpsen en gemeenten wel op om te blijven werken aan eigen maatregelen tegen nodeloze uitrukken.
Provincie:
Tag(s):