maandag, 17. november 2008 - 10:32

NZa: 'dure geneesmiddelen 100% vergoeden'

Groningen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Klink om de gemiddelde inkoopkosten van dure geneesmiddelen 100% te vergoeden. De NZa wil het systeem zo inrichten dat patiënten altijd het medicijn krijgen dat het meest geschikt is voor hun situatie, maar dat ziekenhuizen wel worden gestimuleerd om zo efficiënt mogelijk in te kopen.

Ziekenhuizen kunnen vaak kortingen bedingen van de fabrikanten bij de inkoop van dure geneesmiddelen. De NZa adviseert daarom ziekenhuizen de gemiddelde inkoopkosten te vergoeden, dus exclusief de kortingen en bonussen.

In januari van dit jaar heeft de NZa de minister al geadviseerd dure geneesmiddelen voor 100% te vergoeden. Bij het bepalen van de maximumvergoeding houdt de NZa rekening met de gemiddelde hoogte van de kortingen die de ziekenhuizen ontvangen van de fabrikant. Zo wordt het ziekenhuis gestimuleerd om te onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen met de fabrikant. Deze kortingen komen uiteindelijk ten goede van de consument.

De NZa adviseert de minister de minister om doelmatig gebruik van dure geneesmiddelen te bevorderen via richtlijnen. In een richtlijn leggen artsen gezamenlijk vast wat in een bepaalde situatie goede en verantwoorde zorg is. Het volgen van richtlijnen bevordert dat dure geneesmiddelen alleen worden gebruikt als dit echt nodig is. Indien er een goedkopere variant voorhanden is van dezelfde kwaliteit moet de arts dit voorschrijven. Dit werkt alleen als een richtlijn gericht is op doelmatig geneesmiddelengebruik, op dit moment is dat niet altijd het geval.
Provincie:
Tag(s):