dinsdag, 26. februari 2008 - 11:58

NZa stelt ruim 2 miljoen extra beschikbaar voor zware verrichtingen

Groningen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de financiering van complexe orthodontische zorg, zoals een open gehemelte. Recentelijk ontving de NZa signalen dat door de verlaging van het tarief voor orthodontie de complexe mondzorg in financiële moeilijkheden verkeert.

Onderzoek van de NZa wees uit dat een oplossing noodzakelijk is omdat het om zwaardere zorg gaat die onvoldoende wordt gedekt door het reguliere tarief.

In mei vorig jaar heeft de NZa het besluit bekend gemaakt om de tarieven voor orthodontie te verlagen met in totaal 29%. De tariefverlaging wordt verspreid over een aantal jaren in stappen doorgevoerd. In het najaar van 2007 ontving de NZa signalen van gespecialiseerde orthodontisten dat de bekostiging van complexe orthodontische zorg zoals de behandeling van schisis en craniofaciale afwijkingen daardoor in de knel dreigt te komen. De NZa heeft direct een onderzoek ingesteld, dat uitwijst dat een aparte regeling nodig is.

De NZa treft ook een aparte regeling om een multidisciplinair consult mogelijk te maken. Dit is een consult waarbij (bijvoorbeeld) een orthodontist, een plastisch chirurg, een kinderarts en een maatschappelijk werker zich gezamenlijk over een patiënt buigen om tot een oordeel te komen. Bij patiënten met complexe aandoeningen kan dit zeer waardevol zijn. Ook wordt vanaf april een prenataal consult (bijvoorbeeld na 20 weken zwangerschap) mogelijk gemaakt. In totaal wordt er voor de complexe orthodontistische zorg 2 miljoen euro beschikbaar gemaakt.
Provincie:
Tag(s):