dinsdag, 18. november 2008 - 14:53

Observatie-units in Forensisch Centrum Teylingereind

Sassenheim

Het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA) gaat twee observatie-units inrichten in het Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. ForCA zet zich in om de forensische kennis en expertise rond PIJ-jongeren onderwerp te bundelen. Dit heeft het ForCA dinsdag 18 november bekendgemaakt.

Naast kennisuitwisseling komt de samenwerking ook tot uiting in de oprichting van twee observatie-units voor de rapportage pro Justitia en advisering over de PIJ-maatregel.

Staatssecretaris Albayrak ondersteunt het initiatief van harte: “Met de oprichting van de observatie-units is een belangrijke stap gezet. Het zorgt ervoor de jongeren sneller op de juiste plaats terechtkomen. Dat maakt een effectievere behandeling van jongeren mogelijk.�

Uiteindelijk moet de samenwerking op termijn leiden tot een betere behandeling van de jongere, grotere veiligheid binnen de justitiële jeugdinrichtingen, minder recidive en een beter functioneren van de jongere in de maatschappij.

ForCA
Het ForCA is een samenwerkingsverband van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s), het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de forensische jeugd GGz en universitaire centra.

Deze unieke samenwerking is geboren uit de noodzaak om een aantal problemen in de justitiële jeugdinrichtingen aan te pakken zoals verbetering van het onderzoek pro Justitia van jongeren, de advisering over eventuele verlenging van de PIJ-maatregel en verbetering van de behandeling.
Provincie:
Tag(s):