vrijdag, 11. juli 2008 - 13:26

Oefening Woudenburcht levert nuttige informatie op

Woudenberg

De rampenbestrijdingsoefening Woudenburcht, gehouden op 17 en 18 april 2008 in de gemeente Woudenberg is geëvalueerd. De Politie Utrecht, de gemeente Woudenberg en het ministerie van Defensie hebben nauw samengewerkt om deze fictieve crisis in goede banen te leiden. Er is uitgebreid kennis opgedaan op het gebied van civiel militaire samenwerking.

Naar aanleiding van de oefening Woudenburcht kan worden geconcludeerd dat de medewerking van de inwoners van de gemeente Woudenberg en de passanten door Woudenberg uitstekend was. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen de deelnemende partijen voor, tijdens en na de oefening. Het controleren van alle woningen binnen de bebouwde kom van de gemeente Woudenberg werd binnen de gestelde tijd volbracht. Hiermee werd het in het rampbestrijdingsplan Vallei & Eem opgenomen tijdscriterium bevestigd.

Voor zowel de Politie Utrecht als het ministerie van Defensie was het een kennismaking met elkaars werkwijze. In het bijzonder was de manier van opdrachtverstrekking en het geven en toepassen van instructies voor alle partijen leerzaam. De Politie Utrecht heeft geconcludeerd dat bij een oefening of ramp op de schaal van Woudenberg minder inzet van personeel mogelijk is. Tijdens de oefening is gebleken dat de communicatiemiddelen voor de diverse betrokken partijen eenduidig dienen te zijn. Er wordt op dit moment gewerkt aan de aanschaf en invoering van C2000 binnen het Ministerie van Defensie.
Provincie:
Tag(s):