donderdag, 17. januari 2008 - 16:18

Oeverzwaluwen kunnen weer neerstrijken in Jistrum

Burgum

Jistrum krijgt weer een oeverzwaluwenwand. Het college van B & W van Tytsjerksteradiel heeft dit besloten. Een aantal jaren geleden had Jistrum de grootste zwaluwkolonie van Nederland bij de Kalkzandsteenfabriek. Helaas verdween deze locatie toen de fabriek haar activiteiten beëindigde.

Bij de ontwikkeling van dit industrieterrein wordt veel aandacht besteed aan de inpassing in het landschap en het duurzame karakter van het terrein. Het natuurterrein bij dit industrieterrein leent zich voor de aanleg van een oeverzwaluwenwand. Omdat de oeverzwaluw op de rode lijst staat van bedreigde vogels in Nederland, word er veel aandacht aan besteed om weer een broedplek voor deze vogels te maken.

De oeverzwaluwenwand wordt zo’n 20 meter lang. De zwaluwwand zal bestaan uit een constructie van betonelementen waarachter een zandwal komt. De vogels graven in deze wand nestgangen van nagenoeg een meter diep.
Provincie:
Tag(s):