maandag, 7. januari 2008 - 20:10

Officiële start sanering zinkassen

Bladel

Op dinsdag 8 januari zal wethouder H. Goossens de eerste handelingen verrichten voor de sanering van zinkassen op het in Hoogeloon. Daarmee wordt een grote saneringsactie gestart van verontreinigingen met zinkassen bij particulieren. Er hebben zich tot nu toe 40 particulieren aangemeld voor een sanering. Op 28 locaties is al een bodemonderzoek gedaan. Voor een aantal daarvan is ook de overeenkomst getekend die moet leiden tot een daadwerkelijke sanering op korte termijn.

Zinkassen moeten zoveel mogelijk worden opgeruimd, omdat ze altijd zware metalen blijven af-geven. Daarvan is cadmium voor mensen giftig. Zinkassen werden vroeger veel gebruikt voor de verharding van erven, wegen en paden. Die verontreiniging uit het verleden zit in grote delen van Zuidoost Brabant nog volop in de bodem.

Om de bodemvervuiling met zware metalen aan te pakken, is het projectbureau Actief Bodem-beheer de Kempen (ABdK) in het leven geroepen. Om zinkassen bij particulieren te verwijderen of de door zinkassen verontreinigde grond te saneren, draagt ABdK voor 60% bij in de kosten. De gemeente Bladel betaalt 20% van de kosten. Voor de betreffende burger blijft dus nog maar 20% van de kosten over.
Voordat er gesaneerd wordt, wordt de bodem onderzocht. Als er gerichte aanwijzingen zijn voor een mogelijke vervuiling met of door zinkassen, laat ABdK een bodemonderzoek uitvoeren. Dit is voor de burger gratis.
Provincie:
Tag(s):