maandag, 15. september 2008 - 10:52

Officiële start uitvoering plan Verzetsbuurt Hoogeveen

Hoogeveen

Samen met bewoners en het bewonersforum hebben de gemeente Hoogeveen, stichting Woonconcept en de Stichting Welzijnswerk de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor de verbetering van de woonomgeving in de Hoogeveense Verzetsbuurt.

De uitvoering van het plan begint deze maand en neemt de komende twee jaar in beslag. Omdat de bewoners, het bewonersforum en de stuurgroep Centrum-Oost dit een belangrijk moment vinden, wordt hier op woensdag 17 september uitgebreid aandacht aan besteed.

Op het plein bij de Juliana van Stolbergschool vinden ‘s middags vanaf half twee activiteiten voor kinderen plaats. De officiële start vindt omstreeks kwart voor vier plaats. Hedzer van Houten, directeur van Woonconcept en wethouder Wietze van der Zwaag leveren hieraan een bijdrage. Vanaf zeven uur ’s avonds is er voor de bewoners uit de Verzetsbuurt een barbecue en muziek.

De organisatie van deze dag is in handen van het bewonersforum Verzetsbuurt. Het afgelopen jaar hebben zij een belangrijk aandeel gehad in de planvorming en de organisatie van de bewonersavonden, bewonersdagen en de inbreng op het plan vanuit de Verzetsbuurt.
Provincie:
Tag(s):