dinsdag, 20. mei 2008 - 11:41

Officieel startsein herontwikkeling winkelcentrum Buitenmere

Almere

Arno Visser, wethouder Stedelijk Beheer, Sport en Cultuur zal op woensdag 21 mei 2008 om circa 11.00 uur het startsein geven voor de uitbreiding en herontwikkeling van winkelcentrum Buitenmere te Almere Buiten.

De uitbreiding van het centrum van Almere Buiten wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Multi Vastgoed (zuidelijk deel) en Urban Interest (noordelijk deel) in samenwerking met de gemeente Almere. Deze drie partijen hebben een overeenkomst gesloten om de komende vijf jaar het centrum te laten groeien tot een volwaardig stadsdeelcentrum voor de ruim 50.000 inwoners van Almere Buiten. De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de inrichting en realisatie van de openbare ruimte in het gebied.

‘Dominoday’
Gezien het feit dat op twee delen wordt gestart met de bouw zal op beide locaties door de wethouder een startsein worden gegeven. Dit gebeurt door middel van het in gang zetten van een dominoparcours van straattegels. Deze zijn beschilderd door leerlingen van de basisscholen De Torteltuin, De Tjasker en de Piramide. Na het vallen van de ‘laatste dominosteen’ wordt op beide locaties het projectbord onthuld.

Uitbreiding
In totaal wordt het centrum uitgebreid met 22.000 m2 winkels. Daarnaast wordt er horeca, leisure en maatschappelijke/culturele voorzieningen aan het gebied toegevoegd. Boven de winkels komen circa 300 koop- en huurappartementen.

De parkeercapaciteit rondom het winkelcentrum wordt uitgebreid met circa 1.100 parkeerplaatsen waarvan het grootste gedeelte in parkeergarages wordt gerealiseerd.
De opening van de winkels, woningen en andere voorzieningen zal gefaseerd plaatsvinden tussen 2009 en 2012.

Duurzaamheid
De uitbreiding in Almere Buiten komt tegemoet aan de filosofie van beide ontwikkelaars dat duurzame ontwikkeling in stedelijke centra een must is. Bij het ontwerp en realisatie van de gebouwen worden de uitgangspunten
die horen bij deze filosofie daarom zo breed mogelijk toegepast. Daarnaast dragen de plannen bij aan een duurzame toekomst voor het centrum van Almere Buiten; het bevordert het vasthouden van de koopkracht, stimuleert de locale werkgelegenheid en het verbetert de sociale cohesie van de binnenstad.
Provincie:
Tag(s):