woensdag, 18. juni 2008 - 1:18

Officiele opening Gistpoortcomplex

Middelburg

Op donderdag 19 juni vindt de officiële opening plaats van het gerestaureerde Gistpoortgebouw en pand Den Anker, gelegen aan het Middelburgse Damplein. Marten Wiersma, gedeputeerde huisvesting, verricht de openingshandeling.

De provincie Zeeland heeft het afgelopen jaar de twee panden geheel gerestaureerd tot volwaardige kantoorpanden. Hierin zijn de afdelingen Bestuur en Communicatie werkzaam. Voor de afdeling Communicatie is een kantoortuin met flexwerkplekken gerealiseerd.

In december 2005 heeft de provincie Zeeland deze twee gebouwen gekocht. Een bouwhistorische opname maakte de bouwhistorische waarden van beiden panden inzichtelijk. Na het verkrijgen van alle vergunningen, ging de verbouwing in 2007 van start. Tijdens de verbouwing is veel rekening gehouden met de historische waarde van
de gebouwen. Bijna alles is dan ook zo ingericht dat het volledig reversibel is. Dit is gedaan met oog op de toekomst, zodat het gebouw altijd weer terug gebracht kan worden in de oorspronkelijke staat.

Tijdens de verbouwing zijn er een aantal tegenslagen geweest. Zo waren de balken van het Gistpoortgebouw aangevreten door de bonte knaagkever.

Een lift is geïnstalleerd zodat het Gistpoortcomplex ook toegankelijk is
voor minder validen. De lift is zodanig geplaatst dat er geen inbreuk is
gepleegd op het monumentale karakter. De liftschacht bevindt zich in een voormalig trapgat uit de jaren 30. Speciaal hieraan is dat er onder de lift geen liftput geplaatst mocht worden, in verband met historische gewelven in de kelder. Hierdoor is het geen officiële lift, maar valt het onder de hefplateaus. Een normale lift stijgt of daalt een meter per seconde. Deze lift slechts tien centimeter per seconde.

Beide gebouwen zijn waarschijnlijk gebouwd in de 16e eeuw. Gebouw
Den Anker was oorspronkelijk gelieerd aan een bierbrouwerij. De
Gistpoort diende als statiepoort voor de abt.

De panden zijn van grote cultuurhistorische betekenis voor Middelburg, als onderdeel van het Abdijcomplex. Bijzonder is dat deze panden de verwoesting- als gevolgvan bombardementen in de Tweede Wereldoorlog- goed doorstaan hebben. De poort was lang betekenisvol als een overgang tussen Middelburg en het provinciaal bestuur van Zeeland. De zolder van het Gistpoortgebouw bezit een van de oudste kapconstructies van Middelburg.
Provincie:
Tag(s):