maandag, 1. september 2008 - 20:03

Olympiakwartier: Stedelijk wonen in Almere Poort

Almere

Almere gaat met de nieuwe woonwerkwijk Olympiakwartier bevolkingsgroepen aantrekken die de stad tot nu toe niet wisten te vinden, zoals één- en tweepersoonshuishoudens, zelfstandigen en startende ondernemers.

Mensen die willen wonen en werken in een dynamische stedelijke omgeving met kantoren, pleinen, winkels en horeca, in de directe nabijheid van strand en recreatievoorzieningen.

Maandag 1 september presenteerden wethouder Adri Duivesteijn en de corporatiedirecteuren Frank Bijdendijk (Stadgenoot), Fer Felder (De Key) en Rudy Stroink van ontwikkelaar TCN de ambitieuze plannen voor deze wijk met ‘Amsterdamse allure', en tekenden zij de contracten. Wethouder Adri Duivesteijn is trots op de gemaakte afspraken. “In een tijd waarin veel ontwikkelingen worden stopgezet, brengen wij een versnelling aan�.

Almere is hard op weg de vijfde stad van Nederland te worden. De ontwikkeling van het Olympiakwartier en Olympia Office Park - het hart van het stadsdeel Almere Poort - is een belangrijke troef bij de ambitie om in 2030 100.000 arbeidsplaatsen in Almere te hebben gerealiseerd.

In Almere Poort zijn 30.000 arbeidsplaatsen voorzien, waarvan er 13.000 in het Olympiakwartier en het Olympia Office Park worden gerealiseerd. De afspraken betekenen bovendien een belangrijke bijdrage aan de woningbouwproductie. Er zijn bindende afspraken gemaakt over de bouw van 1400 woningen en het tijdsbestek waarin de plannen tot uitvoering moeten komen. Binnen negen maanden zijn ontwerpen voor het programma gereed. Over vijf jaar moet de wijk zijn opgeleverd.

Architectuur stedenbouwkundig ontwerp
Het te ontwikkelen gebied is 60 hectare groot en wordt gekenmerkt door moderne stedelijke architectuur met een hoge bebouwingsdichtheid. Daarmee onderscheidt het gebied zich nadrukkelijk van de rest van de stad.

De meeste woon-, werk- en winkelcomplexen bestaan uit vijf á zes bouwlagen en er komen torens oplopend tot 90 meter. De stedelijke bebouwing wordt afgewisseld met een klassieke inrichting van de ruimte, met stedelijke pleinen en parken met gesloten bouwblokken.

Verder wordt voorzien in een gevarieerd winkelaanbod en horecavoorzieningen. Het ontwikkelingsplan voor het Olympiakwartier en Olympia Officepark is opgesteld in nauwe samenwerking met Mecanoo Architecten van Francine Houben. Andere vooraanstaande architecten zijn MVRDV en hvdn architecten.

Aantrekkelijk voor bedrijven
Het Olympiakwartier wordt de eerste wijk in Almere waar meer mensen werken dan wonen. Daarmee ontwikkelt de stad een belangrijke kantorenlocatie in de Noordvleugel van de Randstad.

Bedrijven kunnen gebruik maken van dit aantrekkelijke vestigingsgebied, met een goede bereikbaarheid door de ligging bij snelwegen, ruime parkeergelegenheid, een eigen NS Station en vrije busbaan en een goed arbeidspotentieel in de directe omgeving.

Maar ook voor startende ondernemers is veel aandacht. Zo worden veel woningen gebouwd met mogelijkheden voor thuiswerken en wordt het bestemmingsplan zo ingericht dat gemakkelijk vanuit huis een bedrijf kan worden gestart. Met de nieuwe ontwikkeling biedt Almere een plek aan bedrijven die elders in de Randstad uit hun jasje groeien.

Sport en ontspanning
Het Olympiakwartier krijgt belangrijke centrumvoorzieningen zoals een bibliotheek, een cultureel centrum, een zwembad en onderwijsvoorzieningen. Verbindend thema is ‘sport en ontspanning’. Hierdoor ontstaat een zeer samenhangend gebied, waar verschillende functies op een logische en kwalitatief hoogstaande manier worden geïntegreerd.

Stadgenoot is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 1000 gestapelde woningen, inclusief woon/werkeenheden, 60.000 m2 kantoorruimte, onderwijsvoorzieningen en 2000 m2 commerciële ruimte. De Key realiseert 400 gestapelde woningen, inclusief woonwerkeenheden, 29.000 m2 kantoorruimte en 5000 m2 commerciële ruimte. Van de
woningen bestaat 36 procent uit sociale woningen.
TCN ontwikkelt een retailpark met 30.000 m2 grootschalige detailhandel en 5.000 m2 horeca en leisure in een parkachtige omgeving.

Kwaliteit van de omgeving
Het Olympiakwartier maakt deel uit van Almere Poort. Dit stadsdeel heeft bos, water, een strand en voorzieningen op ieder gebied. De combinatie van deze voorzieningen met een stedelijk woonwerkgebied is uniek in Nederland. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op de huidige stadsdelen en maakt Almere tot een stad die steeds completer wordt.

Afspraken
De afspraken tussen de gemeente, corporaties Stadgenoot en De Key en TCN zijn in korte tijd tot stand gekomen, op een moment dat door de kredietcrisis het economisch klimaat ongunstig is.

Het laat volgens de ondertekenaars zien dat je ook tot goede afspraken kunt komen in moeilijke tijden, als alle partijen geloven in kwaliteit van de plannen en zich daadwerkelijk willen inzetten om een ontwikkeling tot een succes te maken. Wethouder Adri Duivesteijn verwoorde de positieve stemming als volgt: “In een tijd waarin veel ontwikkelingen worden stopgezet, brengen wij juist een versnelling aan�.
Provincie:
Tag(s):