vrijdag, 4. januari 2008 - 15:43

Om de Haenen veiligste wijk

Breda

Coördinerend wethouder van Teteringen, Janus Oomen, overhandigde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak het eerste Politiekeurmerk Veilig Wonen aan Pim Gooijers, voorzitter van de wijkraad Om de Haenen. Daarmee is Om de Haenen officieel de veiligste wijk van Breda. Dat betekent dat alle huizen voldoen aan de eisen die de politie stelt aan een veilige woning. Het gaat dan bijvoorbeeld om degelijk hang- en sluitwerk, rookmelders en verlichting.

‘Daarnaast is de wijk zo ingericht dat er geen slecht verlichte plekken zijn. Ook sociaal veilig dus. Daar mag u, denk ik, best trots op zijn’, aldus wethouder Oomen. Vanuit de woningen is er ook voldoende zicht op de parkeerplaatsen en zijn de voordeuren vanaf de straat goed te zien. Een sociaal veilige wijk dus.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaat uit eisen die gesteld worden voor de bouw of renovatie van woningen, complexen en buurten.
Uit onderzoek blijkt dat het keurmerk bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen en in de wijken. Zo ligt de kans op inbraak in een woning met een keurmerk gemiddeld 90% lager, dan in een woning zonder keurmerk. Ook neemt in wijken met een keurmerk vandalisme, overlast en geweld af.
Provincie:
Tag(s):