vrijdag, 1. februari 2008 - 12:51

OM mag onderzoek doen naar abortus Nederlandse vrouw in Spanje

Den Haag

De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft donderdag uitspraak gedaan in het kort geding over de vraag of het OM bevoegd is strafrechtelijk onderzoek te doen naar de abortus die een Nederlandse vrouw in november 2007 in een Spaanse kliniek heeft laten verrichten terwijl zij zeker 26 weken zwanger was.

De vrouw eiste in dit kort geding dat het OM met onmiddellijke ingang opsporingsactiviteiten in deze zaak moet beëindigen, althans staken totdat vaststaat dat voldaan is aan het dubbele strafbaarheidsvereiste als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub 2 van het Wetboek van Strafrecht.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is echter voldaan aan de vereiste dubbele strafbaarheid van de gedraging. Niet evident is volgens hem dat de door de vrouw aangevoerde rechtvaardigingsgrond, als het bepaalde in artikel 417bis Código Penal, het Spaanse Wetboek van Strafrecht, al als zodanig geduid kan worden, zal opgaan. Dit brengt met zich dat de vereiste dubbele strafbaarheid vooralsnog aanwezig moet worden geacht, op basis waarvan de Staat (het OM) rechtsmacht heeft om de gedraging te onderzoeken.

De vrouw heeft rond 7 november 2007 in Barcelona (Spanje) een abortus laten verrichten, nadat een arts van RutgersStimezo Zuid Nederland had geconstateerd dat zij zeker 26 weken zwanger was en haar had meegedeeld dat hij noch andere klinieken in Nederland iets voor haar konden betekenen. Zij is vervolgens op 14 november 2007 in Nederland aangehouden en in verzekering gesteld.
Provincie:
Tag(s):