dinsdag, 5. februari 2008 - 10:59

Ombudsman onderzoek politieoptreden Feyenoord - Ajax

Rotterdam

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is een onderzoek gestart naar het politieoptreden rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax op 23 april 2006, waarbij ongeveer achthonderd mensen werden aangehouden.

Aanleiding voor het onderzoek zijn onlangs ingediende klachten van een advocaat namens 87 supporters en van een vader namens zijn zoon. Het onderzoek richt zich op de behoorlijkheid van het politieoptreden en eventuele schending van grondrechten. De Nationale ombudsman hoopt met zijn onderzoek leerpunten voor de toekomst in kaart te brengen. De resultaten worden in de zomer van 2008 verwacht.

De Nationale ombudsman beoordeelt of het optreden van de politie rond deze wedstrijd behoorlijk is geweest. Hij richt zich daarbij op een aantal fasen: de voorbereiding en besluitvorming voorafgaand aan de wedstrijd, de aanhoudingen en de omstandigheden waaronder de aangehouden mensen moesten verblijven. Ook onderzoekt de Nationale ombudsman in hoeverre de politie zich heeft ingespannen het geschonden vertrouwen te herstellen en besteedt hij aandacht aan de manier waarop de politie de betrokkenen heeft bejegend. In het bijzonder heeft hij oog voor mogelijke schending van grondrechten.
Provincie:
Tag(s):