maandag, 7. juli 2008 - 20:44

Omlegging Zuid-Willemsvaart

Den Dungen

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben vandaag het Tracébesluit omlegging Zuid-Willemsvaart Maas – Den Dungen ondertekend. Met deze belangrijke mijlpaal is de ligging van het nieuwe kanaal, de bijbehorende sluizen en de kruisende verbindingen nu ruimtelijk vastgelegd. Het is het enige project in Nederland waar een nieuw kanaal wordt gegraven.

Door dit nieuwe kanaal wordt Zuidoost-Brabant in de toekomst beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen. Dit kan leiden tot een afname van het vrachtvervoer over de weg en dus een toename van de bereikbaarheid over de weg. Door het omleggen van de Zuid-Willemsvaart om ’s Hertogenbosch heen hoeft de beroepsvaart niet meer door het nauwe kanaal in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch te varen.

Het nieuwe stuk kanaal is ongeveer 9 kilometer lang en loopt tussen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, parallel aan de A2. In dit gebied vinden meer infrastructuurprojecten plaats, zoals de verbreding van de A2 en de bouw van een nieuw treinstation.

Als alles volgens planning verloopt beginnen de echte werkzaamheden in 2010. De opening van het nieuwe kanaal is gepland in 2014.
Provincie:
Tag(s):