vrijdag, 13. juni 2008 - 9:53

Omzetting kantoren in woningen nader onderzocht

Nieuwegein

Bij verschillende partijen is er interesse om kantoorruimte om te zetten in woningen. Dit blijkt uit de gesprekken die de gemeente de afgelopen tijd met marktpartijen heeft gevoerd. Reden hiervoor is het streven van het college om de komende 10 jaar 1.600 woningen extra te bouwen.

Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het leegstandspercentage op de kantorenmarkt verder te verlagen. Met transformeren van structureel leegstaande kantoren naar woningen worden twee vliegen in een klap geslagen.

Voor een aantal kantoorpanden zijn er inmiddels principeverzoeken ingediend. Binnenkort besluit het college hierover en geeft ze aan of ze mee wil werken aan het opstarten van een vrijstellingsprocedure (artikel 19). Voor de omzetting van het geplande kantoorgebouw The Edge in Blokhoeve in woonruimte heeft het college al een principeakkoord gegeven in de samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar AM Wonen.
Provincie:
Tag(s):