maandag, 29. september 2008 - 20:14

Onafhankelijk onderzoek naar IJsselmeer-ziekenhuizen

Lelystad

Een onafhankelijk deskundige krijgt de opdracht om binnen twee weken in kaart te brengen hoe de toekomst van de ziekenhuiszorg in Noordoost Flevoland en de IJsselmeerziekenhuizen er uit zou kunnen komen te zien.

Doel is een aantal financiële en bedrijfseconomische scenario’s op te stellen en een realistische oplossingsrichting voor de langere termijn te vinden. Een van de bouwstenen bij het opstellen van deze scenario’s is de rapportage van accountantsbureau KPMG, dat in opdracht van de provincie en de gemeenten een ‘foto’ maakt van de huidige financiële situatie. Binnen twee dagen wordt duidelijk wie deze opdracht gaat uitvoeren.

Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen, de in Flevoland opererende zorgverzekeraars, de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder, de provincie Flevoland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Alle partijen zijn van mening dat er niet getornd mag worden aan de kwaliteit van de zorg in de IJsselmeerziekenhuizen en de zorg die (tijdelijk) is overgenomen door ziekenhuizen in de regio. Ook moet de continuïteit van zorg verzekerd blijven. Om de kwaliteit te waarborgen zal er veelvuldig contact zijn tussen de ziekenhuisdirectie en de IGZ. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de verloskundige zorg en de operatiekamers. Op dit moment zijn er bij de IGZ evenwel geen signalen van (grote) problemen binnengekomen. De IJsselmeerziekenhuizen werken momenteel aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid naar aanleiding van het verzoek van minister Klink daartoe. Over de aanpak rapporteert de zorginstelling geregeld.

De partijen hebben afgesproken om uiterlijk over twee weken weer met elkaar te spreken over de zorg in de regio en de toekomst van de IJsselmeerziekenhuizen.
Provincie:
Tag(s):