dinsdag, 29. april 2008 - 16:31

Onderbetaling komt meest voor in horeca

Zwolle

Het aantal werknemers dat minder verdient dan het wettelijk minimumloon (WML) is gedaald van 0,6 procent in 2004 naar 0,3 procent in 2006 (ongeveer 20.000 werknemers). Het brutoloon van onderbetaalde werknemers is ongeveer 9 procent lager dan het brutoloon waar ze recht op hebben. In 2004 was dit nog 13 procent. Onderbetaling komt vooral veel voor in de horeca: daar verdient 3,2 procent van de werknemers minder dan het minimumloon.

Dit blijkt dinsdag 29 april uit onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de betaling van het WML op basis van de loonadministratie van ruim 2600 werkgevers. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek wordt elke twee jaar onder een representatieve groep werkgevers uitgevoerd.

Werknemers hebben recht op minimaal het wettelijk minimumloon. Deeltijders krijgen daarvan een bedrag naar verhouding. Donner schrijft in de brief aan de Kamer dat onderbetaling relatief weinig voorkomt en het aantal onderbetalingen afneemt.

In 2001 werd nog 1,1 procent van de werknemers onderbetaald, vier keer zoveel dan nu is aangetroffen. Volgens Donner zijn de percentages te klein om van een definitief dalende trend te spreken.

Horeca nog uitschieter
De onderbetaling in de horeca springt er met 3,2 procent negatief uit. In 2004 en 2001 was de onderbetaling in de horeca ook relatief hoog. Donner vraagt de branche op korte termijn maatregelen te nemen om hier verandering in te brengen. Onderneemt de horeca geen stappen, dan gaat de Arbeidsinspectie gericht controleren op naleving van het minimumloon in de horeca.
Provincie:
Tag(s):