dinsdag, 9. september 2008 - 20:40

Ondergrondse afvalcontainers in De Wolden

De Wolden

Gemeente De Wolden vervangt de bovengrondse glas- en textielcontainers door ondergrondse containers in de centra van de Wijk, Ruinerwold, Koekange, Ruinen en Zuidwolde.

De gemeente heeft hiervoor gekozen om de kwaliteit van de openbare ruimten in de centra van de hoofdkernen te verbeteren. Doordat de inworpzuil van de ondergrondse container een stuk kleiner is, ziet de inzamelplaats er netter uit. Ook is de ondergrondse container veiliger. Dit komt door de lagere inworpopening, waardoor er minder glas naast de container valt. De ondergrondse container veroorzaakt daarnaast minder geluid.

Dit jaar worden de ondergrondse containers in Koekange en Ruinerwold geplaatst. De containers in de Wijk, Zuidwolde en Ruinen volgen, in verband met toekomstige reconstructie werkzaamheden, op een later tijdstip.

In Ruinerwold komen de nieuwe containers op de plaats van de huidige bovengrondse containers, dus bij supermarkt C1000 aan de Havelterweg. Hiertoe is besloten in overleg met “Dorpsbelang Ruinerwold�.
In Koekange komen de nieuwe containers in overleg met “Dorpsbelang Koekange� aan de Meidoornlaan, nabij het nieuwe woonzorgcomplex, waar nu bovengrondse containers staan. De glas- en textielcontainers bij supermarkt Golf aan de Dorpsstraat wordt niet vervangen door een ondergrondse. Er is wel naar gekeken, maar door ondergrondse kabels en leidingen en door plaatsgebrek is dit niet mogelijk.
Provincie:
Tag(s):