dinsdag, 30. september 2008 - 22:47

Onderhoud fietspaden Swifterweg en Gooiseweg

Lelystad

De provincie Flevoland gaat grootschalig onderhoud uitvoeren aan de fietspaden langs de Swifterweg en de Gooiseweg

Bij de Swifterweg gaat het om het deel tussen de Lisdoddeweg en het Biddingringpad. Doel is verbetering van het rijcomfort en de verkeersveiligheid voor zowel het auto als het brom-/fietsverkeer, het creëren van betere groeimogelijkheden voor aanwezige bomenrij en lagere onderhoudskosten.

De asfaltverharding van dit gedeelte wordt opgebroken en een deel van de berm tussen de weg en het fietspad ontgraven. Dit wordt vervolgens opgehoogd en afgewerkt.

Tegelijkertijd wordt de inrichting van de aan­sluitingen van de Zeebiesweg, het Biddingringpad en de aansluiting van het windmolenpark aangepast aan de huidige ontwerprichtlijnen.

Tot slot worden in de bochten van de aansluitingen van de Zeebiesweg en het Biddingringpad voorzien van betonbanden, zodat deze bochten niet meer uitgereden kunnen worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 8 oktober - 19 december 2008.

Het onderhoud wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase betreft het gedeelte tussen de rotonde ‘Rietweg’ en het Biddingringpad. Deze fase loopt van 8 oktober tot 7 november.

De tweede fase omvat het gedeelte tussen de Lisdoddeweg en de rotonde ‘Rietweg’. Deze fase duurt van 10 november – 19 december.

De veiligheidsmaatregelen omvatten zowel een volledige afsluiting van het fietspad als van de rijbaan. Het autoverkeer wordt omgeleid via de omliggende wegen: Lisdoddeweg, Dronterweg (N309), Rietweg en Biddingringweg (N305). Het fietsverkeer kan gebruik maken van de linkerrijstrook van de rijbaan.

Fietspad Gooiseweg (N305)

De provincie gaat ook grootschalige onderhoud uitvoeren aan het fietspad langs de Gooiseweg tussen de Harderringweg en de brug Hoge vaart. Doel is een verbetering van het rijcomfort en herkenbaarheid en verlaging van de kosten.

De verhardingsconstructie van dit gedeelte fietspad bestaat deels uit asfaltbeton en deels uit cementbeton. Beide worden opgebroken en afgevoerd. Daarna wordt een nieuwe verharding aangebracht. Na het aanbrengen van de nieuwe markering worden de aangrenzende bermen aangevuld.

De werkzaamheden worden in de periode 13 oktober – 5 december uitgevoerd. Gedurende de uitvoering wordt het fietspad tussen de Harderringweg en de Larserweg (N302) afgesloten. Het brom-/fietsverkeer wordt omgeleid via de omliggende wegen: Futenweg, Larserpad, Vleetweg en Harderringweg.
Provincie:
Tag(s):