donderdag, 15. mei 2008 - 17:51

Ondernemer vreest 20% omzetverlies door sluiting A73 tunnels

Roermond

Het sluiten van de A73-tunnels gedurende ieder weekeinde tot eind oktober om de veiligheidssystemen af te bouwen, gaat ondernemers in Roermond naar verwachting vele miljoenen aan omzetderving kosten. Ondernemers in Roermond vrezen 15%-20% omzetverlies. Dat blijkt uit een verkenning van de Kamerkrant van de Kamer van Koophandel Limburg.

Hoe groot de economische schade zal bedragen, is moeilijk concreet vast te stellen omdat er geen nulmeting is gedaan toen de tunnels open waren in het weekeinde. Bovendien is de A73 pas sinds enkele maanden open. Wim Cox, voorzitter van Ondernemersvereniging Retail Park Roermond, raamt het verlies op zo’n 20%. “Wij denken dat het Retail Park in Roermond 20% minder omzet zal draaien. Ik kan dat niet onderbouwen met cijfers of onderzoeken, maar dat is een aanname. Bovendien hebben we al ervaring met weekeinden waarin de tunnels gesloten waren. Dat was ook aan de omzet te merken: die daalde behoorlijk.�
Hein Jambroers van citymanagement Roermond schat eenzelfde percentage omzetderving in voor de ondernemers in de binnenstad.

Het verzet tegen het sluiten van de tunnels in de weekeinden tot eind oktober groeit. Minister Eurlings van Verkeer heeft zonder vooroverleg met de betrokkenen partijen op 13 mei jl. besloten tot sluiting van de tunnel in Swalmen en de Roertunnel van 16 mei a.s. tot en met in elk geval 2 november dit jaar.

Steeds meer bedrijven en organisaties vinden dat de tunnels gedurende de zomervakantie een aantal weken onafgebroken dicht moeten en niet gespreid over 23 weekeinden. Een onderzoek van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onderstreept die opvatting. “Onze achterban heeft zich via een poll op internet massaal en eenduidig uitgesproken voor een sluiting tijdens de zomervakantie�, beaamt Cas Matthijssen, plaatsvervangend algemeen secretaris van de LWV.

Vrijdagmorgen zal de voorzieningerechter in een kort geding zich uitspreken over de situatie. Het verzoek om een voorlopige voorziening is gezamenlijk ingediend door de Gemeente Roermond, College van B&W Roermond, Kamer van Koophandel, Limburgse Werkgevers Vereniging, VastNed, Retailpark Roermond, Designer Outlet Centre, Sijben en REO (Regionale Economische Ontwikkeling Midden-Limburg BV).
Provincie:
Tag(s):