donderdag, 7. februari 2008 - 14:39

Ondernemers positiever over Leeuwarder ondernemingsklimaat

Ondernemers uit Leeuwarden zijn positiever over het lokale ondernemingsklimaat dan in 2005. Het ondernemingsklimaat in Leeuwarden krijgt een 6,5. Dat blijkt uit de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 van het ministerie van Economische Zaken. De gemeente Leeuwarden ziet dit als een stimulans om haar inspanningen op dit gebied voort te zetten.

De waardering van het ondernemingsklimaat in Leeuwarden steeg van een 6,2 in 2005 naar een 6,5 in 2007 en ligt nu op het landelijk gemiddelde. De Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 is een vergelijkend onderzoek onder 5.200 bedrijven in de 31 grootste Nederlandse gemeenten, ofwel de G31. Het onderzoek werd voor het laatst in 2005 gehouden. Minister Van der Hoeven heeft het rapport op 7 februari naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderwerpen van de benchmark zijn onder meer gemeentelijke dienstverlening, bereikbaarheid, beschikbare huisvesting en het algemene oordeel van ondernemers over het lokale ondernemingsklimaat.

De aandacht voor het ondernemingsklimaat bij gemeenten is volgens de benchmark gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van 2005. 28 procent van de ondernemers vindt dat de aandacht voor het ondernemingsklimaat is gestegen. Wat dat betreft, springt Leeuwarden er positief uit: hier vindt 38 procent van de ondernemers dat de gemeente meer aandacht heeft voor het ondernemersklimaat, met name ook op het punt van starterbeleid en arbeidsmarktbeleid. Ondernemers in Leeuwarden ondervinden wel problemen met het vervullen van vacatures, maar nog altijd veel minder dan gemiddeld in de G31.
Provincie:
Tag(s):